Region 4

Region obejmuje powiaty:
bielski, hajnowski, moniecki, białostocki, suwalski, augustowski, kolneński, łomżyński, sejneński, wysokomazowiecki, zambrowski, grajewski, siemiatycki, sokólski

Handlowiec odpowiedzialny za region:
Magdalena Leszczyńska

Tel. +48 735 907 792
E-mail m.leszczynska@verkatto.pl

TOP