Region 3

Region obejmuje powiaty:
braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski, bartoszycki

Handlowiec odpowiedzialny za region:
Jacek Klimczak

Tel. +48 735 907 791
E-mail j.klimczak@verkatto.pl

TOP