Region 15

Region obejmuje powiaty:
bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki

Handlowiec odpowiedzialny za region:
Łukasz Samitowski

Tel. +48 602 726 228
E-mail l.samitowski@verkatto.pl


Region obejmuje powiaty:
nowosądecki, limanowski, tarnowski, gorlicki, bocheński, brzeski, nowotarski, tatrzański

Handlowiec odpowiedzialny za region:
Sławomir Frączek

Tel. +48 600 492 792
E-mail s.fraczek@verkatto.pl


Region obejmuje powiaty:
proszowicki i dąbrowski

Handlowiec odpowiedzialny za region:
Grzegorz Misa

Tel. +48 735 907 598
E-mail g.misa@verkatto.pl

TOP