Region 13

Region obejmuje powiaty:
głubczycki, kędzierzynsko-kozielski, opolski, brzeski, strzelecki, nyski, prudnicki

Handlowiec odpowiedzialny za region:
Daniel Tomczak

Tel. +48 735 907 793
E-mail d.tomczak@verkatto.plRegion obejmuje powiaty:
oleski, kluczborski

Handlowiec odpowiedzialny za region:
Aleksander Kałuziński

Tel. +48 606 407 831
E-mail a.kaluzinski@verkatto.pl

TOP