Region 10

Region obejmuje powiaty:
konecki, włoszczowski, kielecki, jędrzejowski, pińczowski, buski, starachowicki, skarżyski, kazimierski

Handlowiec odpowiedzialny za region:
Emilia Palacz

Tel. +48 735 907 790
E-mail e.palacz@verkatto.plRegion obejmuje powiaty:
starachowicki,ostrowiecki, opatowski,sandomierski, staszowski,

Handlowiec odpowiedzialny za region:
Grzegorz Misa

Tel. +48 735 907 598
E-mail g.misa@verkatto.pl

TOP